karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Soms toch gif op (vooral import-)fruit

Op groente en fruit zitten soms toch nog restanten gif of hormoonverstorende stoffen. In verreweg de meeste gevallen gaat het om importproducten. Opvallend vaak bleken producten uit de Dominicaanse Republiek, Oeganda en Kenia vervuild. Dat blijkt onderzoek dat de NVWA deed in 2017, en waarover dagblad Trouw uitgebreid bericht. Zie ook het bericht bij de NVWA.

Van de gecontroleerde producten uit de Dominicaanse Republiek en Oeganda bleek meer dan de helft hormoonverstorende stoffen te bevatten en dat geldt voor 48% van de Keniaanse producten. Ook uit Spanje en Italië kwamen soms producten met resten gif of hormoonverstorende stoffen.