karnemelk-roze
karnemelk is gezond

‘Foodsector moet focussen op kwaliteit’

Het inzicht dat de grootschalige voedselproductie in Nederland anders moet dan het tientallen jaren ging, dringt steeds breder door. Nu vindt ook de ABN-Amro-bank dat de foodsector moet focussen op kwaliteit, voedselveiligheid en herkomst van producten. Dit stelt de bank in zijn Visie op Food 2015.

Er moet meer aandacht komen voor diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid, vindt Rob Morren, sectormanager Voeding bij ABN-Amro. En boeren, handel en verwerkers moeten meer samenwerking om dat te bereiken. De bank gaat specifiek in op de volgende sectoren: zuivel, varkensvlees, groenten, pluimvee, visserij, eieren, foodservice en dranken.
Een uitgebreider bericht hierover staat bij VMT.