karnemelk-roze
karnemelk is gezond

We eten meer vlees/vervangers

vleesvervangerDe consumptie van vega voeding en vleesvervangers is de afgelopen jaren sterk toegenomen. 'Maar toch eten we weer meer vlees', luidde onlangs de conclusie van cijfermatig marktonderzoek. Hoe zit dat - die twee zaken kunnen toch niet allebei waar zijn? Ja hoor, dat kan best. Reden: we zijn kennelijk met z'n allen wat luxer gaan eten.Complexe berekeningen

Uit complexe berekeningen van aanvoer, export, afzet en prijzen is te concluderen dat de laatste twee jaren per persoon iets meer vlees is gegeten. Echter, de consumptie van vleesvervangers is nog veel sterker gestegen. Volgens marktonderzoeksbureau IRI nam de vleesconsumptie in 2020 toe met 8%, terwijl de omzet van vleesvervangers groeide met 32%. Dit sluit bovendien niet uit dat er steeds meer mensen vegetarisch zijn gaan eten, zeker 'zo nu en dan'.

Luxer eten

Het lijkt er op dat Nederlandse consumenten vlees en vleesvervangers iets vaker zijn gaan eten, of in grotere porties. Dat hoeft niet te verwonderen, omdat vrijwel altijd en overal mensen luxer (méér vlees) gaan eten naarmate ze het financieel beter krijgen. Afgelopen jaar hebben veel Nederlanders hun vakantiegeld niet of slechts ten dele in het buitenland kunnen uitgeven. Met als gevolg vaker thuis barbecuen, gourmetten of gewoon uitgebreid tafelen.

Meer dan nodig

De stijging van de (berekende) vleesconsumptie zette overigens al in 2018 in. De toename was toen een halve kilo, net als in 2019, waarmee de vleesconsumptie uitkomt op 77,8 kilo per persoon per jaar. Maar let op: dit is "op basis van karkasgewicht", dus inclusief botten. Gewoon geldt de helft hiervan als feitelijke consumptie van vlees op het bord, dus ongeveer 39 kilo. Dat is meer dan de hoeveelheid die de Schijf van Vijf aanbeveelt als gezond, namelijk 26 kilo per jaar (70 gram per dag).

Varkensvlees wordt verreweg het meest gegeten in Nederland. De sterkste groeier is echter kip.