karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Hoogleraar onderzoek naar praktisch nut diëten

De Wageningen Universiteit krijgt voor het eerst een hoogleraar 'diëtetiek'. Dëtetiek is de tak van wetenschap die bekijkt welke diëten gewoon goed werken, zonder dat ook nog eens uitgebreid moet worden gezocht naar de werking van allerlei specifieke 'stofjes'. De nieuwe hoogleraar diëtetiek is prof. dr. Marian van der Schueren, die al een lange staat van dienst heeft inzake voedingsonderzoek, zo blijkt het een uitgebreid nieuwsbericht vanuit Wageningen.

In Nederland wordt al lang uitgebreid en diepgaand onderzoek gedaan naar voeding, waarbij vaak vooral wordt gekeken naar de werking van specifieke voedingsstoffen. Het kan dan gaan om allerlei soorten eiwitten en vetten, maar ook om vitaminen en vele chemische stoffen. Het is niet altijd goed duidelijk wat het praktische nut van dat diepgaande onderzoek is. De nieuwe hoogleraar Van der Schueren heeft weliswaar veel kennis van dit onderzoek, maar zal vooral onderzoeken welke praktische adviezen er zijn te baseren om de uitkomsten van al dat onderzoek. Zij zal zich vooral richten op het voorkómen van ziektes of de behandeling ervan.