karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Dáarom eten we graag suiker…

muis suikerSuiker wordt wereldwijd zo graag en zo veel gegeten omdat het zo lekker zoet is. Tenminste, dat denken we. Maar wetenschappers hebben eens echt in de hersenen gekeken, en zien dan dat we suiker vooral waarderen omdat er zo veel calorieën in zitten. Tenminste, dat bleek bij muizen zo te zijn.

Nu werken muizenhersentjes en -lijfjes vaak net zo als mensenhersens en -lichamen. Daarom is onderzoek aan muizen meestal interessant voor mensen. Resultaten van dit onderzoek staan in Nature Neuroscience - de tekst is alleen begrijpelijk voor wetenschappelijk ingewijden.

Drang naar calorieën

Nu blijkt dat bij suiker-inname de drang naar calorieën kennelijk sterker is dan het verlangen naar zoete smaak, moeten voedselfabrikanten en voedingsvoorlichters hun ideeën over ‘gezond eten’ misschien toch weer iets bijstellen. Want als we uit oogpunt van gezondheid minder suiker of zoet gaan eten, kan er onbewust een drang ontstaan om op een andere manier tóch extra calorieën binnen te krijgen.