karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Darmflora van 10.000 mensen vergeleken

Het UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen) gaat de darmflora onderzoeken van 10.000 personen. Doel is te onderzoeken hoe de darmbacteriën invloed hebben op de fysieke en psychische gezondheid. Het UMCG volgt sommige groepen mensen al meer dan 10 jaar, in de hoop en verwachting dat ook langetermijneffecten van voeding en gedrag kunnen worden vastgesteld.

Bij dit onderzoek gaat het om grote getallen. Aan het al jaren lopende onderzoek (Life Lines geheten) doen 1500 mensen mee. Nu wordt dat uitgebreid naar 10.000 personen. Echt groot is de hoeveelheid bacteriën die elk mens in zijn darmen heeft: 10.000 miljard, ofwel 10.000.000.000.000. Ongeveer dan.